Bubblins

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Launch bong bóng màu để thu thập ba hoặc nhiều hơn cùng màu. Sự mới lạ trong trò chơi này là bong bóng được thêm vào và những người khác mà thay thế những cái hiện có, đây là những người có một vòng xung quanh nó.