Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Để kiếm được điểm dẫn các bong bóng tránh các mỏ và thu thập những người khác để đi lớn hơn làm cho bạn.