Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Để kiếm được điểm dẫn các bong bóng tránh các mỏ và thu thập những người khác để đi lớn hơn làm cho bạn.