Bubbles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để kiếm được điểm dẫn các bong bóng tránh các mỏ và thu thập những người khác để đi lớn hơn làm cho bạn.