Bubble Trouble

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phong cách trò chơi gây nghiện Pang, phá hủy các bong bóng và có thể đi đến các nước khác nhau.