Bubble Struggle 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phiên bản của Pang cổ điển, trong đó bạn có thể chơi một hoặc hai cầu thủ trong hai chế độ khác nhau, một với và một không gian giới hạn thời gian.