Bubble Quod Christmas

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó giúp yêu tinh Giáng sinh thoát khỏi cơ chế hoạt động để thoát khỏi mỗi màn hình. Khi bạn tiến bộ trong trò chơi khó khăn sẽ lớn hơn.