Bubble Popper

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phiên bản của một trong những trò chơi gây nghiện nhất, Puzzle Bobble. Ông đạo diễn pháo với các phím mũi tên và bắn những quả bóng với "không gian" để cố gắng tham gia ba hoặc nhiều hơn cùng màu và họ biến mất, và sẽ khai thác tất cả các màn hình.