Bubble Penguins

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi với phiên bản này của trò chơi cổ điển của bong bóng. Lanza bong bóng với pháo của bạn để tham gia ba hoặc nhiều hơn của cùng một màu sắc và nhận được để lãng quên tất cả.