Bubble Kitty

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận được vào lâu đài để thu thập tất cả các loại trái cây bằng cách sử dụng phím dài để bay, né tránh các vệ sĩ ác và làm điều đó trong thời gian ngắn nhất có thể để có được nhiều điểm hơn.