bubble gum run

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Jiminy đã lẻn vào nhà máy kẹo cao su để ăn tất cả những gì bạn có thể. Để mở lối ra bạn phải có được tất cả kẹo cao su trước khi thời gian chạy ra ngoài. Nhấn phím cách, bạn sẽ bay một làm bóng.