Bubble Elements

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phiên bản mới của Puzzle Bobble với chế độ chơi khác nhau và mức độ khác nhau của khó khăn. Lần này không có súng như vậy để ném những quả bóng phải nhấp chuột mà bạn muốn ném nó.