Bubble Bobble 2

Đang tải trò chơi...
Clasicazo máy giải trí, nhớ ngày xưa và một lần nữa bỏ ra hàng giờ chơi Bubble. Nhấn Ctrl để bắt đầu chơi.