BroadbandCup

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bấm "Z" chìa khóa và "X" luân phiên để chọn lên tốc độ, với "không gian" turbo và khi bạn rời khỏi cô gái báo chí "C" và đối thủ của bạn sẽ dừng lại.