brik

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy nằm ngang hoặc thẳng đứng với các con số tương tự để có được điểm dòng. Sử dụng các phím mũi tên và thay đổi 'Ctrl' thứ tự bản vẽ.