BridgeCraft

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Euwins giúp xây dựng lại cây cầu xây dựng thành phố của họ để họ có thể chi tiêu bảo hiểm và ra. Bạn có thể sử dụng các tài liệu hoặc các hình dạng khác nhau để cầu sẽ không rơi.