Bridge Tactics 2

Đang tải trò chơi...
Đặt nổ trên cầu để tiêu diệt càng nhiều quân địch và nếu bạn có thể tiêu diệt toàn bộ cấu trúc.