Bridal Shopping

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ cho khách hàng quần áo váy cửa hàng đám cưới của bạn giúp đỡ để chọn tất cả các chi tiết cho đám cưới của bạn. Với số tiền bạn kiếm được bạn có thể mua nâng cấp.