Bricks n Match

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có đến mười lăm cấp nơi bạn sử dụng bộ não của bạn để làm cho tất cả những viên gạch biến mất. Bạn phải tham gia ba hoặc nhiều hơn cùng màu và sử dụng số lần nhấp chuột bạn cho biết.