Brick Yard 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cẩu xây dựng với tháp vị trí cao nhất có thể hình thành các mảnh Tetris ổn định nhất mà được cho bạn.