Breakout

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Escapes khỏi nhà tù để tránh bị nhìn thấy bởi các vệ sĩ và camera an ninh. Nếu bất kỳ cảnh sát tìm thấy bạn sẽ chiến đấu trong một cuộc chiến.