breakout 360

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phiên bản của Arkanoid nhưng trong đó bạn có thể di chuyển các nền tảng 360 để phá vỡ các khối và kiếm được điểm.