Breakfast Sandwich

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng bánh mì của bạn với các thành phần mà bạn yêu cầu theo thứ tự đúng. Nấu trứng và thịt nướng mà không cháy.