Break In

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để đạt được lối tránh các vệ sĩ nhìn thấy bạn, như bạn tiến bộ trong trò chơi có thể sử dụng các đối tượng để giúp bạn trên mục tiêu của bạn. Sử dụng các phím WASD để di chuyển.