Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

cô gái bình thường cưới trắng. Các Bratz làm cho nó màu xanh lá cây. Vì vậy, ban đầu họ. Và họ phải xem xét tất cả trong sự hài hòa. Váy, khăn che mặt, giày và màu môi.