Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hôm qua Bratz Yasmin muốn trở thành một nhà cổ sinh vật. Ngày mai muốn trở thành một luật sư. Hôm nay muốn trở thành một ngôi sao nhạc rock, vì vậy chúng tôi sẽ hợp lệ bắt buộc mà chúng tôi dành cho những gì tốt đẹp.?