Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hôm qua Bratz Yasmin muốn trở thành một nhà cổ sinh vật. Ngày mai muốn trở thành một luật sư. Hôm nay muốn trở thành một ngôi sao nhạc rock, vì vậy chúng tôi sẽ hợp lệ bắt buộc mà chúng tôi dành cho những gì tốt đẹp.?