Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một Yasmin yêu thiên nhiên, đọc Don Quixote bằng tiếng Aram, ném nướu sữa chua hình ảnh của mô hình nổi tiếng và tìm kiếm tốt nhất và trang điểm nổi bật nhất.