Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Có những lễ hội mà dường như đã được tạo ra cho nhìn Bratz. Không nghi ngờ gì, Ngày Valentine, ngày của tình yêu, là hoàn hảo nhất của tất cả.