Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Sức mạnh của sự thích nghi của Bratz Shasha sẽ xanh mặt tại cùng một Darwin. Thay đổi kiểu tóc, màu mắt và da, mascara và son môi cho môi trường. Tuyệt vời.