Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Mỗi năm một lần Bratz Sasha trở thành một bà tiên đỡ đầu tuyệt đẹp, mà qua đó tất cả những người đàn ông của tòa án đã không ngừng hỏi những ham muốn.