Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Mỗi năm một lần Bratz Sasha trở thành một bà tiên đỡ đầu tuyệt đẹp, mà qua đó tất cả những người đàn ông của tòa án đã không ngừng hỏi những ham muốn.