Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Có những sự kiện mà dường như đã được tạo ra cho cái nhìn Bratz chói. Các prom là một chủng tộc, yêu thương và ganh tị với máy phát điện ở khắp mọi nơi.