Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có những sự kiện mà dường như đã được tạo ra cho cái nhìn Bratz chói. Các prom là một chủng tộc, yêu thương và ganh tị với máy phát điện ở khắp mọi nơi.