Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Các cô gái Bratz luôn sẵn sàng ba. Thay đổi mô hình họ nhìn. Hấp dẫn nhìn tốt. Và tham gia bất kỳ bên đặt ném.