Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các cô gái Bratz luôn sẵn sàng ba. Thay đổi mô hình họ nhìn. Hấp dẫn nhìn tốt. Và tham gia bất kỳ bên đặt ném.