Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Các cô gái Bratz luôn sẵn sàng ba. Thay đổi mô hình họ nhìn. Hấp dẫn nhìn tốt. Và tham gia bất kỳ bên đặt ném.