Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn quần áo và phụ kiện dành cho tác phẩm này của Bratz cô gái tóc vàng mắt lớn trông giống như một phép lạ trên trang bìa của tạp chí thời trang hơn chanantes.