Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chọn quần áo và phụ kiện dành cho tác phẩm này của Bratz cô gái tóc vàng mắt lớn trông giống như một phép lạ trên trang bìa của tạp chí thời trang hơn chanantes.