Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Các Bratz dậy lúc 6:00. Họ ngồi vào bàn trang điểm và có đến chín. Tất nhiên, khi họ đi ra ngoài họ rạng rỡ.