Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Bratz dậy lúc 6:00. Họ ngồi vào bàn trang điểm và có đến chín. Tất nhiên, khi họ đi ra ngoài họ rạng rỡ.