Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nếu bạn đã luôn luôn muốn có một người bạn gái Bratz, bây giờ bạn có thể biết mức độ hỗ trợ sẽ dành bất kỳ của họ với nhiệt kế tình yêu này.