Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Đối với một Bratz nó không phải là như nhau để đi đến Nga, để đi đến Tokyo để đi đến Tarragona. Mỗi nơi đều có trang phục tương ứng của nó, bao gồm cả ở đây Venice vĩnh cửu và lãng mạn.