Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đối với một Bratz nó không phải là như nhau để đi đến Nga, để đi đến Tokyo để đi đến Tarragona. Mỗi nơi đều có trang phục tương ứng của nó, bao gồm cả ở đây Venice vĩnh cửu và lãng mạn.