Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Khi Bratz đến với nhau, không nói chuyện. Họ nói tiếng do đó dần dần bị mất chữ của bảng chữ cái. Nhiệm vụ của bạn là phải tìm tất cả chúng và làm cho chúng an toàn.