Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khi Bratz đến với nhau, không nói chuyện. Họ nói tiếng do đó dần dần bị mất chữ của bảng chữ cái. Nhiệm vụ của bạn là phải tìm tất cả chúng và làm cho chúng an toàn.