Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Cho đến bây giờ bạn đã phải atusar và làm đẹp Bratz cô đơn. Nhưng bây giờ cần phải làm một cặp vợ chồng và làm cho cả hai không hoàn toàn trận đấu. Với mô hình của họ và với nhau.