Bratz Chic Mystique

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đừng để bị lừa, các cô gái Bratz nằm sâu hơn ta tưởng. Nhìn tốt Bratz Chic Mystique xung quanh với đôi cánh của mình và thần bí của họ. Ấn tượng.