Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu một cái gì đó truy cập chúng Bratz, đó là để đảm cheerleaders trong một trò chơi bóng rổ. Cheerleaders được gọi là có. Jump, thánh ca, làm điệu bộ và tìm mô hình estupendísimos.