Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nếu một cái gì đó truy cập chúng Bratz, đó là để đảm cheerleaders trong một trò chơi bóng rổ. Cheerleaders được gọi là có. Jump, thánh ca, làm điệu bộ và tìm mô hình estupendísimos.