Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đó là khi cùng nhau ba mặt của Bratz Babyz?, Biến mất và nhường chỗ cho ba người kia xảy ra. Điểm là luôn luôn có Bratz Babyz và bạn nhìn thấy nó.