Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Đó là khi cùng nhau ba mặt của Bratz Babyz?, Biến mất và nhường chỗ cho ba người kia xảy ra. Điểm là luôn luôn có Bratz Babyz và bạn nhìn thấy nó.