Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trái ngược với những gì mọi người nghĩ rằng, các cô gái Bratz là không giống nhau. Có rất nhiều sự khác biệt giữa chúng, nhưng bây giờ đủ để xác định vị trí sáu.