Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Trái ngược với những gì mọi người nghĩ rằng, các cô gái Bratz là không giống nhau. Có rất nhiều sự khác biệt giữa chúng, nhưng bây giờ đủ để xác định vị trí sáu.