Boxworld

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chắc chắn âm thanh rất giống trò chơi này hoặc ít nhất là nhiệm vụ của bạn, bạn phải đặt các hộp trong các lỗ tương ứng để vượt qua mức.