boxhead rooms

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có năm kịch bản khác nhau để lựa chọn nhưng trong mục tiêu tất cả là như nhau, giết chết các zombies. Nhận vũ khí mới tìm thấy trong các ô trên màn hình, chọn chúng bằng cách nhấn các số được chỉ ra.