Boxhead Halloween

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phiên bản mới của trò chơi huyền thoại này để giết thời gian này thiết lập trong đêm Halloween. Nhiệm vụ của bạn là để sơ tán tất cả thường dân đến nơi an toàn có thể giết chết tất cả các zombies mà bạn tìm thấy.