Box10 Top Truck

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để bắt đầu chơi, chọn xe và màu sắc mà bạn muốn cạnh tranh. Mục tiêu của bạn là phải vượt qua những trở ngại trong mỗi cấp trước khi thời gian chạy ra ngoài, sử dụng các phím mũi tên để lái xe.