Box10 Sudoku

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy dành thời gian của bạn chơi Sudoku gốc này, nơi các con số được thay thế bằng hình ảnh của những con quái vật. Nếu bạn cảm thấy khó khăn bạn có thể chơi theo cách truyền thống.