Box10 Brawl

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phong cách chiến đấu trò chơi Street Fighter, nơi bạn có mức độ khó khác nhau, bạn cũng có thể rèn luyện mình biết đấm trước mặt kẻ thù của bạn.