box up

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích là dễ dàng, đặt cái hộp màu đỏ trong màu xanh, nhưng bạn sẽ nhận được phức tạp như bạn tiến bộ thông qua các trò chơi.