Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bảo vệ lâu đài của bạn khỏi sự tấn công của đối phương. Mắt mũi tên trên nguyên tắc có tính đến các góc độ và sức mạnh, phiên bản mới nhất của bạn được đánh dấu cho bạn orientes. Khi bạn tiến bộ, bạn có thể mua vũ khí mới.