Bowmaster Prelude

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ lâu đài của bạn khỏi sự tấn công của đối phương. Mắt mũi tên trên nguyên tắc có tính đến các góc độ và sức mạnh, phiên bản mới nhất của bạn được đánh dấu cho bạn orientes. Khi bạn tiến bộ, bạn có thể mua vũ khí mới.