Bowling

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi bowling, điều chỉnh hướng của quả bóng và lực lượng mà bạn đang đi để ném.