Bowja 3 Ninja Kami

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một gia tộc ninja đã bị đánh cắp một bùa hộ mệnh quan trọng là bạn phục hồi và trở lại hang động của Kami. Thưởng thức trò chơi phiêu lưu này tìm cách để đạt được mục tiêu của bạn.